O nadaci

O nadaci

Spíše než pomáhat, ukázat lidem, že si dokáží pomoci sami. Podpořit jejich talent, nezávislost a schopnost se o sebe postarat. Chceme umožnit klientům prožít radost ze svého vlastního úspěchu a vědomí, že na nikom nezávisí, nezůstali nikomu nic dlužní, že oni sami umí a mohou pomáhat a vracet.

Nadace BADOKH byla založena v roce 2015 společností BADOKH - Kuhn Dostál advokátní kancelář, s.r.o. Účelem nadace je: podpora mládeže, podpora ohrožených a sociálně slabých rodin, podpora osob ohrožených vyloučením, podpora menších začínajících podnikatelů, podpora umění a kultury.

Výkonnou ředitelkou a členkou správní rady nadace je Markéta Nováková (marketa.novakova@nadacebadokh.com). Dalšími členy správní rady nadace jsou Jakub Dostál (jakub.dostal@nadacebadokh.com) a Petr Kuhn (petr.kuhn@nadacebadokh.com).

Vracíme.com

Vracíme

Nadace BADOKH organizuje a podporuje projekt Vracíme, který je určen pro lidi, kteří mají schopnosti, odhodlání a vůli si pomoci sami a chybí jim pouze peníze nebo rada. Věříme, že schopnost „vracet“ je (nutnou, i když nikoliv dostatečnou) podmínkou spokojeného života. Vděčíme za mnohé lidem, kterým jsme zapomněli, nemohli anebo nestihli jejich laskavost vrátit. Projekt Vracíme je naše vracení. Klientům nadace nabízíme příležitost vrátit peníze/služby, které jim nadace poskytne a zamyslet se nad tím ještě dříve, než se peníze/služby použijí.

Více na www.vracime.com

Mladé umění

Mladé umění

Zpravidla dvakrát ročně spoluorganizujeme výstavy mladých malířů. Pomáháme vydávat katalog jejich děl a pořádáme vernisáže včetně diskusního fóra na vybrané téma z uměleckého prostředí.
Jan Uldrych, Tomáš Tichý, Petr Malina, Tomáš Němec, Tomáš Jetela, Tadeáš Kotrba, Patrik Kriššák, Václav Misař, Zbyněk Sedlecký, ALeš Brázdil, Vojtěch Kovařík, Jakub Švéda, Alžběta Jungrová

Edice BADOKH
 • Pavel Šmíd | Rituály

  Malířská tvorba Pavla Šmída má figurativní charakter. Zabývá se zobrazením, jeho konstitucí, emocionálním přehodnocením i kritickým potenciálem. V minulém roce bylo toto dílo připomenuto bilanční výstavou v Galerii výtvarného umění v Ostravě nazvanou Rituály.

  Katalog

  Pavel Šmíd - Rituály
 • Jan Uldrych | ROD

  Edice BADOKH je výjimečným projektem v rámci českého uměleckého prostředí, který propojuje privátní ziskový sektor se světem moderní galerie současného vizuálního umění s neziskovým vydavatelstvím umělecky orientovných publikací. Projekt je realizován společně Nadací BADOKH a The Chemistry Gallery.

  Katalog

  Jan Uldrych ROD
 • Tomáš Němec | Z vesnice

  Napsat, že maluje pořád stejně, je-li tomu tedy tak, by bylo přinejmenším zjednodušující. Stejné znamená nejen opakovat formu, ale opakovat, respektive vyprazdňovat obsah. To ovšem není případ tvorby Tomáše Němce. V zásadě ovšem nepotřebuje jiné nebo „nové“ prostředky k vyjádření znovuprožívání. Jejich nepřehlédnutelné rozpětí, zahrnující spontánní záznamy i propracovaný malířský rukopis, mu poskytuje dostatečný prostor pro artikulaci toho, co je jeho světem, co jako takové ovšem je možná i světem naším.

  Katalog

  Němec
 • Tomáš Tichý | Umělé ráje

  Právě ta dynamicky polyfonní vnitřní myšlenková dramaturgie obrazu jako by někdy doslova popisovala rozpornost dnešních obsahů nazírání aktuální skutečnosti . To je to, co představuje podstatnější a obecnější poselství (...) malířského díla [Tomáše Tichého].

  Katalog

  Tichý
 • Petr Malina | City Time

  Petr Malina maluje tak, jako se jiní dívají (…). Malinovy obrazy okolní svět zachycuj í především zřetelně, realisticky, jakoby nezúčastněně (...). Jejich hodnota ovšem nespočívá v obnažující drobnopisnosti, o kterou usiluje paparazzi. Petr Malina maluje sice pečlivě a soustředěně, ale přesto své náměty pojímá sumárně, téměř bez detailů. Proto se může zdát, že jeho plátna navzdory zřetelnému poutu se skutečností víc skrývají, než vyjevují.

  Katalog

  Malina
 • Tomáš Jetela | Unesen přízraky

  Tomáš Jetela [...] je důsledným figuralistou. Člověk v jeho případě netvoří jen oblíbený námět obrazů, je to pro něj téma v tom nejryzejším slova smyslu, tak jak ho přínáší především romantická tradice.[...] Člověk je pro Tomáše Jetelu dlouhodobě hlavním měřítkem osobní univerza, a proto je také významným klíčem k interpretaci jeho tvorby.

  Katalog

  Jeleta
 • Tadeáš Kotrba | Lines of Loners

  Pokud bychom měli v díle Tadeáše Kotrby hledat odkaz ke kanonickým předchůdcům moderní malby, došli bychom nejspíše k praxi amerických modernistických malířů, přestože k doslovné abstrakci či expresi Kotrba rozhodně nesměřuje. V barevných liniích proplétajících se lián útočících na poutníky můžeme nalézt citaci Pollockových litých obrazů, zatímco v pásovém dělení horizontů spatříme nádech barevných polí ve stylu Marka Rothka.

  Katalog

  Kotrba
 • Patrik Kriššák | Paralelní příběhy

  Patrik Kriššák [...] se na domácí vizuální scéně postupně prosazuje od nultých let nového tisíciletí. Jestliže tento symbolický zlom před necelým čtvrt stoletím [...] vyvolával „apokalyptické“ nálady, (mladé) umělce už obava z absolutního konce nevzrušuje. O životnosti malby sice nespekulují, to ale neznamená, že by k ní přistupovali výhradně ortodoxním způsobem.

  Katalog

  Kriššák
 • Václav Misař | Červený rybízku!

  Malíř tu vychází ze samotného nevyčerpatelného média malby. Novátorství a autorství zde není tolik v použitém jazyku /stylu, který může klidně něco připomínat, ale především v tom, jak a pro co je použit. Ve výsledném obrazu, ve výsledném sdělení. Náš malíř sleduje předobraz, který mu přineslo jeho „snící vědomí“.

  Katalog

  Misař
 • Zbyněk Sedlecký | Iluze & Interpretace

  Zbyněk Sedlecký (1976) patří mezi autory silné malířské generace, která nastupovala na českou uměleckou scénu na přelomu tisíciletí. Jeho práce se řadí k figurativním tendencím, i když při pozornějším sledování autorova malířského vývoje se jeví samotná otázka zobrazení jako problém daleko složitější, než aby ho vyčerpala stanovuj í c í relace mezi estetickými kategoriemi figurace a abst rakce.

  Katalog

  Sedlecký
 • Aleš Brázdil | Trance

  Malbu Aleše Brázdila charakterizuje vedle smyslu pro iluzivnost výrazu také přítomnost určité vizuální iritace. Pohled na jeho obrazy probouzí neklid. Své malířské schopnosti přetvářet viděné či spatřené do stavu dynamické, přeskupující se hmoty, kterou lze nadále libovolně tvarovat, manipulovat a podle potřeby ohýbat(...). Brázdila fascinuje existence časové kapsy, která byla fixována v příslušném médiu a lze se k ní opakovaně vracet. Jaký důvod se však skrývá v tomto malířském „vytěžování“ reprodukce?

  Katalog

  Brázdil
 • Vojtěch Kovařík I Alej zapomenutých těl

  Vojtěch Kovařík vnáší do současné malby jednoznačný princip osvěžení. Vstupuje do problematiky obrazu z jiné strany, nežli z té, které je historicky zatížena konvencemi minulosti. Více nežli vývojové chronologie v dějinách umění ho zajímá samotný generačně aktualizovaný výraz. Podstatou je autorův smysl pro materiální výstavbu obrazové kompozice.

  Katalog

  Kovařík
 • Jakuba Švéda I MY DAY

  Malá intimita objevování a prožívání každodennosti: MY DAY. Tečky zrození, motýlí křídla, ploutve rejnoků, zubní kartáčky, linie, hranice, leskl. samolepky, barvy, otisky listů, odštěpky objektů, komponenty osobního života i pokroku techniky. Povědomí a vědomí odpovědnosti k velkému celku, který se stává proudem, globálním hlasem opakující se současnosti: MAY DAY. Dlohodobé téma biohazardu, masek, limitantů, direktantů, čipů, indexů PX, motherboardů a spících i aktivních virošvábů uvnitř našeho liberálně–demokratického systému. MAY DAY!

  Katalog

  Švéda
 • Alžběta Jungrová I Všední kouzlo fotografií

  Nalezení toho správného momentu, kdy stisknout spoušť, je pro fotografický obraz rozhodující. V případě reportážní fotografie je to její podstata. Takový snímek by měl přinášet svědectví bez autorova subjektivního zkreslení a nést především informační hodnotu. Fotoaparát v rukou fotografa, zcela jemu podřízen, pak plní roli zprostředkovatele. Přenašeče výseku reality k oku diváka.

  Katalog

  Alžběta Jungrová

Eben Trio

Eben Trio

Nadace BADOKH podporovala v období 2017 - 2021 hudební těleso Eben Trio sestávající z klavíristky Terezie Fialové, houslisty Romana Patočky a violončelisty Jiřího Bárty. Podpora zahrnovala financování turné po Číně a nahrání 2 CD kompletních Beethovenových sonát pro klavír a violoncello.

„Díky finančnímu daru od Nadace BADOKH jsme v říjnu 2017 realizovali naše debutové turné po největších koncertních sálech Číny. Turné zahrnovalo osm koncertů, kde jsme prezentovali také českou hudbu a naši kulturu. Turné bylo pro nás obrovským přínosem a také nezaměnitelnou zkušeností. Navázali jsme mnoho kontaktů a obdrželi pozvání na příští sezónu. Srdečně děkujeme!” Eben trio

 • Nadace01
 • Nadace02
 • Nadace03
 • Nadace04
 • Nadace05

Obrazy žárem

Obrazy žárem

Ozvláštnit pražské ulice, zpestřit je uměním.

Ve spolupráci s The Chemistry Gallery uspořádala Nadace BADOKH pět výstav velkoformátových obrazů vytvořených technikou smaltu v ulicích a parcích Prahy, v Černošicích a v zahradě Zámku v Letovicích. Výtvarná díla vytvořená touto technikou zprostředkovávají interakci široké veřejnosti se současným uměním. Přináší do veřejného prostoru nová témata a oživují starobylou výtvarnou techniku s tak současným názvem „email".

Umělci: Magdaléna Jetelová, Tomáš Císařovský, Viktor Frešo, Andrej Dúbravský, Lubomír Typlt, Daniel Balabán, Veronika Holcová, Daniel Kreibich, Martin Kuriš, Petr Hábl, Pavel Opočenský, Michael Rittstein, Jana Vojnárová, Lukáš Miffek, David Krňanský, Boris Jirků, Jan Vytiska, Irena Jůzová, Petr Nikl

PIAZZETTA NÁRODNÍHO DIVADLA 4. 4. - 17. 4. 2017,
NA PŘÍKOPĚ 1. 11. - 24. 11. 2017,
NA ŠTVANICI 1. 4. - 30. 9. 2018,
ČERNOŠICE 1. 11. - 31. 11. 2018,
ZÁMEK V LETOVICÍCH 1. 3. 2019 - 31. 8. 2019

 • ObrazyZarem01
 • ObrazyZarem02
 • ObrazyZarem03
 • ObrazyZarem04
 • ObrazyZarem05

Libuše Jarcovjáková

Libuše Jarcovjáková

je současná česká fotografka a pedagožka, v roce 2019 jí byl po výrazném úspěchu v zahraničí (fotografický festival Rencontres d'Arles) udělen titul Osobnost české fotografie. Následovalo virulentní období zahraničních pracovních nabídek a cestování. Koronavirová krize tento překotný vývoj zastavila. Vrátila Libuši Jarcovjákovou domů, do Prahy a přiměla ji čelit všem negativním důsledkům, které krize přinesla.

S pokorou sobě vlastní dokázala v krizi objevit příležitost. Za podpory Nadace BADOKH, která spočívala ve vytvoření potřebného materiálního zázemí, začala zpracovávat svůj bohatý fotografický archiv čítající více než 1000 negativů, což představuje ca. 35.000 fotografií. V důsledku zavření hranic koronavirovou krizí se Libuši Jarcovjákové dostává patřičné a zasloužené pozornosti i doma. Nově zpracované fotografie z jejího archivu se začínají objevovat v českém kulturním prostoru, např. v rámci projektu Paměti národa, kde fotografka podává výpověď o svém životě a tvorbě v socialistickém Československu nebo v monografii Černé roky, která představuje její život a dílo zejména z let 1971 - 1987 a v rámci dalších výstav a publikací.

“Moje vize je lidství. Hledání člověka v nevyslovených obrazech a ve stopách, které zachovává kolem, které vytváří.”
Libuše Jarcovjáková

Nadace BADOKH je hrdým partnerem Libuše Jarcovjákové při zpracování její jedinečné umělecké životní výpovědi.

 • Libuše Jarcovjáková
 • Libuše Jarcovjáková
 • Libuše Jarcovjáková

Depresivní deti touzí po penezích

Depresivní deti touzí po penezích

Nadace BADOKH byla partnerem projektu Happy End v hotelu Chateau Switzerland.

spolupráce
DDTPP

Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze

Od dubna do sprna roku 2021 vystavovala Národní galerie v Praze díla jedné z nejoriginálnějších a nejznámějších českých umělkyní 20. století. V době, kdy nebylo zcela jasné, jestli bude moci výstava probíhat za normálních okolností, dostala Nadace BADOKH nabídku podpořit vznik video-materiálů, které by i při covidových omezeních realizace výstavy, umožnily veřejnosti alespoň virtuální návštěvu výstavy. Nadace BADOKH podpořila výrobu 40 minutové komentované prohlídky, pěti krátkých videí věnujících se vždy jednomu z vystavovaných děl Toyen a jednoho krátkého videa pro děti, které mělo sloužit jako návod a inspirace na výtvarnou tvorbu s dětmi. Toto video bylo určeno především pro školy jako interaktivní vzdělávací materiál.

 • Národní galerie v Praze
 • Národní galerie v Praze
 • Národní galerie v Praze
 • Národní galerie v Praze
 • Národní galerie v Praze
 • Národ	ní galerie v Praze
autor fotografií: David Stecker, NGP

O divadle

O divadle

Nadace BADOKH se stala partnerem webového portálu www.ODIVADLE.cz. Tato webová stránka přináší informace o české divadelní scéně. O nových inscenacích, i o těch, na něž se už jen vzpomíná s povzdechem “To bylo divadlo!” O význačných divadelnících minulosti, i o nejmladší generaci. Texty, fotografie, videa. O téměř čemkoliv, ale vždy - O divadle.

 • O divadle

Natalie Schwamová

Natalie Schwamová

Natalie Schwamová je mladá česká klavíristka. Na klavír hraje od svých 6 let, absolvovala Hudební akademii múzických umění. Stření školu ukončila maturitou už v 15 letech, ve 20 letech zakončila studium v ČR magisterským titulem. Nyní studuje už 3. rokem na Vysoké škole královny Sofie v Madridu, kam přijímají pouze několik vybraných studentů z celého světa.

 • Natalie Schwamová
 • Natalie Schwamová

Matěj Číp

Matěj Číp

Matěj začal hrát na cimbál v 8 letech. V 15 letech začal studovat hru na cimbál na Hudební konzervatoři v Ostravě. Snil o dalším studiu v USA, kde ale na úrovni vysoké školy tento obor nikde nenabízeli. Díky jeho úsilí pro něj tento obor nakonec otevřela Northern State University a Matěj se stal prvním vysokoškolským studentem hry na cimbál v USA. Hru na cimbál studoval také během svého pobytu v Číně. Svá studia chce zakončit na prestižní Berklee NYC, která vzdělává talenty z celého světa a mladé umělce nejen ve hře na hudební nástroj, ale také v oblasti podnikání a PR v hudebním showbusinessu. Nadace BADOKH podporuje Matěje při jeho studiu na Berklee NYC.

 • Matěj Číp
 • Matěj Číp
 • Matěj Číp

Festival Olomouc (o)žije

Festival Olomouc (o)žije

Nadace BADOKH se stala partnerem 2. ročníku hudebního festivalu v ulicích města Olomouc pro rok 2023. Za vznikem festivalu stojí myšlenka oživit po covidovém období život ve městě. Propojení podpory místních gastro podniků, komunitního soužití a pouličního umění, vytváří na jeden víkend v roce jedinečnou atmosféru. Město ožívá sdílením radosti z jídla, zábavy a sounáležitosti.

 • Festival Olomouc (o)žije
 • Festival Olomouc (o)žije
 • Festival Olomouc (o)žije
 • Festival Olomouc (o)žije
 • Festival Olomouc (o)žije

Absolventské divadelní představení studentů JAMU - Peer Gynt

Absolventské divadelní představení studentů JAMU - Peer Gynt

Nadace BADOKH podpořila realizaci studentského absolventského představení ve Studiu Marta v Brně. "Divadelní road-movie mladého muže, který je neustále na útěku, jak před sebou samým, tak i před zodpovědností za druhé.", takový titul vybrali pro své představení absolventi divadelní fakulty JAMU.

 • Absolventské divadelní představení studentů JAMU - Peer Gynt
 • Absolventské divadelní představení studentů JAMU - Peer Gynt

Kontakt

Kontakt

Nadace BADOKH
28. října 767/12, Nové Město
110 00 Praha 1
IČ 04593201
tel.: (+420) 607 723 436
marketa.novakova@nadacebadokh.com